THUMFI logo

Informatieverwerkers en administratief personeel zijn een heel interessant doelwit op IT-vlak voor social engineering, i.e. mensen manipuleren zodat ze een actie ondernemen waardoor de aanvaller toegang krijgt tot bepaalde gegevens of een computersysteem. Daarnaast kan onzorgvuldig gebruik van IT leiden tot ongewild verspreiden of verliezen van gegevens.

Hoewel een ondoordachte actie heel zware gevolgen kan hebben, blijft security awareness training van niet-technisch onderlegde personen beperkt tot informatie verstrekken en passief bewustmaken.

Met het Training the Human Firewall project (THUMFI) willen wij een gepersonaliseerde, interactieve beveiligingstraining uitwerken aan de hand van een app met scenario’s waarbij de reacties van de gebruiker een concrete aanleiding zijn voor toegepaste feedback. Door af en toe scenario’s aan te bieden gespreid over een periode van een aantal weken, willen wij met een lage intensiteit, in een langdurige training voorzien om maximaal te streven naar een duurzame gedragsverandering bij de deelnemers.

Het THUMFI project is een Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) project van de VIVES hogeschool. Het project is gestart begin september 2019 en liep tot eind augustus 2021.