# THUMFI blog

# Corona

# 12/05/2020

Mondmasker op laptop

Wie had twee maand geleden kunnen voorspellen dat we met z’n allen zouden overgeschakeld zijn op ‘digitaal’ leven? Digitaal les volgen, stage lopen via telewerken en straks online examen afleggen. Online workouts voor thuis, waarbij videoconferencing tools en video’s worden ingezet. Ook het aantal deelnemers aan e-sports en online gamen, kent een hoge vlucht. Nieuwe woorden ontstaan. Virtuele ontmoetingen met je vrienden, noemt men voortaan skyperitieven.

In de bedrijven worden enorme inspanningen geleverd werknemers te beschermen en klanten te blijven bedienen tijdens de Corona-crisis. Ook hier nemen digitale oplossingen een hoge vlucht.

Jammer genoeg wordt door deze ‘digitale tsunami’ ook de blootstelling aan cyberdreigingen groter. Nu wij op grote schaal online werken en les volgen, zien ook cybercriminelen meer mogelijkheden om misbruik te maken van de minste onoplettendheid. Gelukkig kunnen we veel informatie vinden op het internet om onze “digital awareness” aan te scherpen. De website van het centre for cybersecurity Belgium Safeonweb.be is in dit verband zeker een aanrader.

Ondertussen krijgt de Thumfi-app stilaan vorm. Bedoeling is om vanaf september studenten een training te geven om hun kennis rond cybersecurity en vooral hun ‘oplettendheid’ blijvend te verhogen.

# Een eerste indruk van het doelpubliek

# 15/01/2020

Kort voor de vakantie werden de mockups voorgelegd aan onze studenten Office Management van Vives . Hun feedback is goud waard om de dropout tijdens het leerproces aan de hand van de app zo laag mogelijk te houden. We vroegen hen zeer kritisch te zijn en dat hebben we geweten ! 😊 De meesten zijn op de hoogte van de gevaren, velen zijn al in contact gekomen met phishing of andere cybercriminaliteit en willen zich wapenen tegen cyberaanvallen. Training the human firewall. We leggen onze bevindingen voor aan onze stuurgroep op 10 februari. Daarna kunnen we de Thumfi App beginnen programmeren.

Mockup testen bij het doelpubliek

# Ontwikkeling van de mockups, work in progress

# 15/11/2019

Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van realistische scenario’s met gamificatie-elementen om te gebruiken in een app. Voor een vijftal scenario’s wordt een mockup gemaakt. Deze zullen in de loop van de maand december worden voorgelegd aan studenten eerste, tweede en derde jaar Office Management van Vives Brugge en Kortrijk. Bedoeling is om te weten te komen of de studenten deze manier van werken aantrekkelijk genoeg vinden. Dit is belangrijk om te verhinderen dat de gebruikers van de app vroegtijdig afhaken. Zowel de inhoud van de scenario’s als de look and feel van de app worden bevraagd voor een aantal modelscenario’s.

Het gamification effect wordt in de app ingebracht met een aantal technieken. Zo denken we eraan om te werken met teams die een zo hoog mogelijke cybersecurity score proberen te behalen. Teams kunnen ook elkaar binnen de app uitdagen met eigen scenario’s.

In de enquête wordt voor elk scenario nagegaan of:

  1. het aangeboden scenario duidelijk genoeg is
  2. het scenario herkenbaar is
  3. het op een aantrekkelijke manier aangebracht wordt
  4. studenten eraan denken deze scenario’s te delen via hun social network.

Daarna kunnen we de scenario’s bijsturen en overgaan tot het daadwerkelijk maken van de app.

# Scenario's schrijven gebaseerd op de leefwereld van onze studenten

# 14/10/2019

Scenario's schrijven

# Cybersecurity is the biggest threat to the world economy

# 12/09/2019

Cybersecurity is the biggest threat to the world economy CEOs say. Daarom hebben de expertisecentra Business Management en Smart Technologies van Vives een project opgestart rond ‘Training the Human Firewall’, kortweg THUMFI. Met als motto ‘Het echte probleem van cybersecurity zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord’ ontwikkelen we een App om de young potentials bewuster te leren omgaan met communicatie in a connected world. Bij de start van het academiejaar kwam voor het eerst de stuurgroep samen om te discussiëren rond dit project. We kijken uit naar een boeiende samenwerking met deze interessante partners!

Stuurgroep 1